Arahan Pendaftar 2020

Arahan Pendaftar
  • Arahan Pendaftar Pertubuhan Peladang Bil. 1 Tahun 2020

  • -Tatacara Permohonan Menjadi Anggota PPK melalui Borang Permohonan (Manual)dan Secara Online (PKlik) [muat turun]
  • Arahan Pendaftar Pertubuhan Peladang Bil. 2 Tahun 2020

  • -Komposisi dan Tatacara Pemilihan Ahli Jemaah Pengarah (AJP) di semua Peringkat Pertubuhan Peladang (PP)[muat turun]


Kemaskini Terakhir: 15 Dec, 2020PENDAPAT PENGUNJUNG(0)
Suarakan Pendapat Anda