Bahagian Hal Ehwal Korporat LPP

Bhg. Hal Ehwal Korporat

LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

 

Maklumat Pegawai untuk dihubungi:
Nama : Tasliahwiznah binti Md Talip
Jawatan : Pegawai Perhubungan Awam
No. Telefon : 03-26109600
Email : tasliah@lpp.gov.my  Kemaskini Terakhir: 12 May, 2022