Bahagian Khidmat Pengurusan Lembaga Pertubuhan Peladang

Bahagian Khidmat Pengurusan

VISI

Sebagai penjana perancangan dan pengurusan modal insan LPP

MISI

Menyediakan modal insan yang cekap dan berkesan ke arah minda kelas pertama

MOTTO

Telus dan Tulus

OBJEKTIF

Mengurus modal insan secara profesional di LPP dan Pertubuhan Peladang

PIAGAM PELANGGAN

 • Kami beriltizam untuk menjalankan tugas-tugas dengan penuh tanggungjawab seperti berikut
 • Melaksanakan semua keputusan mesyuarat utama LPP yang diurus setiakan oleh Bahagian Khidmat Pengurusan dalam tempoh tujuh (7) hari.
 • Mengeluarkan keputusan temuduga jawatan kenaikan pangkat/lantikan dalam tempoh tiga (03) bulan dari tarikh temuduga.
 • Memastikan urusan notis persaraan anggota (wajib) dikeluarkan satu (01) tahun dari tarikh persaraan sebenar.
 • Memberi peluang kepada setiap anggota menduduki peperiksaan perkhidmatan dua (02) kali setahun dan Peperiksaan KPSL sekali (01) setahun.
 • Mengeluarkan keputusan peperiksaan dalam tempoh tiga (03) bulan dari tempoh peperiksaan dilaksanakan.
 • Memastikan pemadanan Mentor Menti dibuat tiga (03) bulan selepas tarikh lantikan.
 • Mengeluarkan Pekeliling Kerajaan untuk diterima pakai sebagai Pekeliling Ketua Pengarah dalam tempoh tiga (03) minggu dari tarikh dikuatkuasakan.
 • Menguruskan kelulusan Permohonan Rawatan Perubatan Khas anggota dan Pesara LPP dalam tempoh 14 hari

FUNGSI

 • Perancangan dan pengurusan strategik sumber manusia LPP/PP.
 • Menguruskan dan melaksanakan urusan pengambilan, penempatan, pembangunan kerjaya, kenaikan pangkat dan faedah persaraan.
 • Merancang dan menguruskan pelaksanaan Peperiksaan Perkhidmatan dan KPSL sepanjang tahun
 • Merancang dan melaksanakan dasar dan peraturan sumber manusia di LPP dan Pertubuhan Peladang
 • Merancang dan melaksanakan urusan pentadbiran am dan pengurusan pejabat
 • Melaksanakan urusan tatatertib dan pengiktirafan Anugerah, Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat anggota LPP
 • Menguruskan penerimaan dan pemakaian Pekeliling dari agensi pusat dan pengeluaran Pekeliling Ketua Pengarah
 • Urusetia Mesyuarat Lembaga LPP

Seksyen Tadbir Urus dan Pematuhan

Program Pementoran LPP

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)

Muat Turun Borang

 

Maklumat Pegawai untuk dihubungi:
Nama : Azlini Binti Abdullah
Jawatan : Eksekutif
No. Telefon : 03-26109600
Email : azlini@lpp.gov.my

 

 

 Kemaskini Terakhir: 27 Oct, 2017