Bahagian Pembangunan Usahawan Dan Pembiayaan

Bahagian Pembangunan Usahawan Dan Pembiayaan

WAWASAN
Bahagian Pembangunan Usahawan Peladang Menjadi Pemangkin Kepada Pembangunan Usahawan Peladang Progresif

MISI
Membangunkan Usahawan Peladang Progresif Yang Menyumbang Kepada Pengeluaran Makanan Negara.

OBJEKTIF
Mewujudkan Seramai 1000 Usahawan Peladang Progresif Yang Mempunyai Pendapatan Bersih Melebihi RM4,000 Sebulan

SLOGAN
"Usahawan Peladang, Usahawan Progresif"

PIAGAM PELANGGAN

  1. Memberi keputusan dalam tempoh 7 hari ke atas permohonan yang lengkap bagi projek di bawah kendalian Bahagian pembangunan Usahawan peladang.
  2. Melayan aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 3 hari bekerja.
  3. Melaksanakan tugas dengan adil, cekap dan mesra.

FUNGSI

  1. Merancang keperluan peruntukan dalam RMK 10 ( berdasarkan rolling plan) dan cadangan pengagihan kepada LPP Negeri bagi Program Pembangunan Usahawan peladang.
  2. Merancang dan melaksana kursus-kursus / latihan kepada peserta-peserta projek.
  3. Menyedia Prosidur Kerja, Panduan dan Dasar Pelaksanaan Projek yang perlu diikuti oleh LPP Negeri dan PP.
  4. Menilai kertas kerja projek / permohonan dan membuat perakuan kepada pihak pengurusan LPP.
  5. Memantau dan mengesan pelaksanaan dan impak serta outcome projek.
  6. Menyedia laporan kepada pihak pengurusan LPP.

Carta Organisasi Bahagian

PROGRAM YANG DITAWARKAN

 

Maklumat Pegawai untuk dihubungi:
Nama : Mohd Zamadi Bin Mohd Zain
Jawatan : Eksekutif
No. Telefon : 03-26979834
Email : zamadi@lpp.gov.myKemaskini Terakhir: 21 Jul, 2020