Hakcipta Lembaga Pertubuhan Peladang

Hakcipta LPP

Hak cipta Portal Lembaga Pertubuhan Peladang dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, fai suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Kerajaan Malaysia dan Lembaga Pertubuhan Peladang kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian Portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Kerajaan Malaysia dan Lembaga Pertubuhan Peladang.Kemaskini Terakhir: 05 Feb, 2017