Panduan

Panduan
:: Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang :

 

:: Pendaftaran Pemilik Jentera Pembajak Insentif Pembajakan Kepada Pesawah Kerajaan Persekutuan :

 

:: Pelaksanaan Insentif Pengeluaran Padi :

 

  • Pindaan Manual Perlaksanaan Insentif Pengeluaran Padi (IPP) [muat turun] [pdf, 313 KB]
  • Bantuan Input Pertanian [muat turun] [pdf, 1.6 MB]
  • Pembajakan [muat turun] [pdf, 386 KB]

::

Pelaksanaan Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan (SBPKP) [muat turun] [pdf, 1.9 MB]

:: Deraf Manual Pelaksanaan Insentif Meningkatkan Pengeluaran Beras Bagi Sub-Program:-

 

::

Panduan Menangani Kemalangan Kenderaan dan Jentera Milik LPP [muat turun] [pdf, 203.8 KB]

::

Panduan Tuntutan Hutang Melalui Proses Timbangtara Dan Mahkamah [muat turun] [pdf, 321.4 KB]

::

Panduan Pelaksanaan Audit Pengurusan Ke atas PP [muat turun] [pdf, 206 KB]

::

Panduan Penyiasatan Dan Penyediaan Laporan Siasatan [muat turun] [pdf, 246 KB]

::

Penggunaan Sistem Primari Pertubuhan Peladang Versi 2.1 [muat turun] [pdf, 8.4 MB]

::

Kesalahan-Kesalahan Dan Kecuaian Lazim Yang Menyebabkan Kerugian Dalam Pertubuhan Peladang [muat turun] [pdf, 269.2 KB]

::

Standard Operating Procedure (SOP) [muat turun] [pdf, 1.6 MB]

::

Muat turun borang Pensijilan Akreditasi Projek Ternakan (SALT) [maklumat lanjut(broken)]

::

Peringatan : Unsur Penipuan di dalam Skim Pelaburan Projek Pertanian yang di Anjurkan oleh Syarikat Swasta dan Individu Tertentu [maklumat lanjut] [pdf, 19 KB]

   


Kemaskini Terakhir: 09 Sep, 2020