Pengurusan Tertinggi

Pengurusan Tertinggi LPP
KETUA PENGARAH / PENDAFTAR PP/
KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)
Dato' Azulita binti Salim
03-26971033(DL)
03-26970988 (Fax KP)
azulita@lpp.gov.my
TIMBALAN KETUA PENGARAH OPERASI
Nik Mohd Shaharil bin Nik Md Hashim
03-26970993(DL)
03-26971051(FAX)
nikshaharil@lpp.gov.my
TIMBALAN KETUA PENGARAH PEMBANGUNAN
Amir bin Matamin

03-26970977(DL)
03-26971036 (FAX)
amirlppsbh@lpp.gov.my

PENGARAH
PENYELIAAN & PENGUATKUASAAN
Haji Mohd Fauzi bin Badron

03-261971061(DL)
03-26970872 (FAX)
fauzibadron@lpp.gov.my

PENGARAH
PADI DAN BERAS
Haji Mohd Faizal bin Mohd Jakir

03-26109970
03-26970968 (FAX)
mdfaizal@lpp.gov.my

PENGARAH
KEWANGAN
Mohd Rozalhasle Bin Mat

03-26970869(DL)
03-26971062(FAX)
rozalhasle@lpp.gov.my

PENGARAH
KHIDMAT PENGURUSAN
Hajah Nor Faizah binti Umar

03-26109874(DL)
03-26971052(FAX)
faizah_omar@lpp.gov.my

PENGARAH
PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN PEMBIAYAAN
Mohd Khairi bin Mohd Hadzir

03-26970957(DL)
03-26970967 (FAX)
mohdkhairi@lpp.gov.my

PENGARAH
KEJURUTERAAN
Zaipudin bin Mohammad

03-26970972(DL)
03-26970950 (FAX)
zaipudin@lpp.gov.my

PENGARAH
PERANCANGAN DAN PENILAIAN
Nor Fadzli bin Hasan

03-26109969(DL)
03-26970871(FAX)
fadzli_hasan@lpp.gov.my

PENGARAH
AUDIT PERTUBUHAN
Anita binti Misuari


03-26970978(DL)
03-26970959 (FAX)
anitasbh@lpp.gov.my

PENGARAH
UNIT INTEGRITI
Norhaslina binti Abdul Halim Lim

03-26109872(DL)
03-26911342 (FAX) 
norhaslina@lpp.gov.my

PENGARAH
PEMBANGUNAN MODAL INSAN
Arzilinna Binti Ahmad Kamal


03-26971031(DL)
03-26970969(FAX)
arzilinna@lpp.gov.my

PENGARAH
PENGELUARAN DAN PERNIAGAAN
Marlina binti Mohd


03-26970863(DL)
03-26970486 (FAX) 
marlina@lpp.gov.my

KETUA CAWANGAN
AUDIT DALAM
Nor Jamal bin Amat

03-26109626(DL)
03-26970985(FAX)
norjamal@lpp.gov.my

PENGARAH
HAL EHWAL KORPORAT
Sophian Niza bin Ismail

03-26109971
03-26970961 (FAX)
sophian@lpp.gov.my

PENGARAH
PENGURUSAN MAKLUMAT
Norhaizan binti Taib

03-26970976(DL)
03-26970953(FAX)
norhaizan@lpp.gov.my

KETUA CAWANGAN
UNDANG-UNDANG
Nur Dalila @ Ibtisam binti Ahmad

03-26109641 (DL)
03-26970985(FAX)
dalila@lpp.gov.my


Kemaskini Terakhir: 13 Sep, 2023