Pekeliling Ketua Pengarah 2011

Pekeliling Ketua Pengarah
 • Pekeliling KP Bil 12 Tahun 2011 - Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam.
   - [muat turun]
 • Pekeliling KP Bil 11 Tahun 2011 - Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
   - [muat turun]
 • Pekeliling KP Bil 10 Tahun 2011 - Perubahan Nama Skim Perkhidmatan Pembantu Teknik Dan Pembantu Teknik Landskap
   - [muat turun]
 • Pekeliling KP Bil 8 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelaksanaan Pemasaran Kelapa Sawit Bersepadu Pertubuhan Peladang Peringkat Negeri
   - [muat turun]
 • Pekeliling KP Bil 7 Tahun 2011 - Peraturan Dan Kadar Bekalan Pakaian Seragam
   - [muat turun]
 • Pekeliling KP Bil 6 Tahun 2011 - Peraturan Mengenai Perbelanjaan Untuk Meraikan Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Bersara
   - [muat turun]
 • Pekeliling KP Bil 5 Tahun 2011 - Pindaan Bayaran Insentif Kepada Penyumbang Artikel Atau Rencana Ibu Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang
   - [muat turun]
 • Pekeliling KP Bil 2 Tahun 2011 - Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam.
   - [muat turun]
 • Pekeliling KP Bil 1 Tahun 2011 - Pencapaian Dasar Satu Peratus Peluang Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam Kepada Orang Kurang Upaya.
   - [muat turun]


Kemaskini Terakhir: 15 Feb, 2017