Pekeliling Ketua Pengarah 2012

Pekeliling Ketua Pengarah
  • Pekeliling KP Bil 5 Tahun 2012 - Skim Pembiayaan Komputer Perkhidmatan Awam - [muat turun]
  • Pekeliling KP Bil 4 Tahun 2012 - Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi - [muat turun]
  • Pekeliling KP Bil 3 Tahun 2012 - Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia - [muat turun]
  • Pekeliling KP Bil 2 Tahun 2012 - Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup - [muat turun]
  • Pekeliling KP Bil 1 Tahun 2012 - Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Bawah Sistem Saraan Malaysia - [muat turun]


Kemaskini Terakhir: 15 Feb, 2017