Pekeliling Ketua Pengarah 2014

Pekeliling Ketua Pengarah 2014

Tahun 2014

Pekeliling KP Bil 5 Tahun 2014 - Bayaran Saguhati Kepada Penimbangtara
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 4 Tahun 2014 - Bantuan Khas Kewangan
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 3 Tahun 2014 - Kebenaran Untuk Pegawai-Pegawai Lembaga Pertubuhan Peladang Menjadi Anggota di Pertubuhan Peladang
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 2 Tahun 2014 - Bantuan Upah Jahit
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 1 Tahun 2014 - Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak di Tempat Kerja Sektor Awam
 - [muat turun]
 Kemaskini Terakhir: 26 Sep, 2017