PEKELILING KETUA PENGARAH 2016

PEKELILING KETUA PENGARAH 2016

Tahun 2016

Pekeliling KP Bil 6 Tahun 2016 - Bantuan Khas Kewangan Bagi Tahun 2016
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 4 Tahun 2016 - Tatacara Penerimaan, Penyerahan Pengurusan, Penamatan Dan Pelupusan Aset Projek Di bawah Pertubuhan Peladang Yang Mendapat Peruntukan Geran Kerajaan
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 3 Tahun 2016 - Bantuan Khas Kewangan Bagi Tahun 2016
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 2 Tahun 2016 - Rasionalisasi Skim Perkhidmatan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di bawah Sistem Saraan Malaysia
 - [muat turun]
 

Pekeliling KP Bil 1 Tahun 2016 - Kemudahan Rawatan Pergigian Kepada Pegawai LPP
 - [muat turun]

 

 Kemaskini Terakhir: 27 Sep, 2017