PEKELILING KETUA PENGARAH 2018

PEKELILING KETUA PENGARAH 2018

Tahun 2018

Pekeliling KP Bil. 1 Tahun 2018 - Bayaran Caj Perkhidmatan Carian Dokumentasi dan Pengesahan Maklumat LPP dan PP [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 2 Tahun 2018 - Bantuan Khas Aidilfitri Tahun 2018 [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 3 Tahun 2018 - Skim Pembiayaan Membeli Kenderaan Mengikut Prinsip Al-Bai' Bithaman 'Ajil
bagi Anggota Lembaga Pertubuhan Peladang [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 4 Tahun 2018 - Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphone) Bagi Anggota Lembaga Pertubuhan Peladang [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 6 Tahun 2018 - Bantuan Khas Tahun [muat turun]Kemaskini Terakhir: 25 Jul, 2018