PEKELILING KETUA PENGARAH 2019

PEKELILING KETUA PENGARAH 2019

Tahun 2019

Pekeliling KP Bil. 1 Tahun 2019 - Menjalankan Pekerjaan Luar Oleh Anggota LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 2 Tahun 2019 - Mengambil Bahagian Dalam Politik Oleh Pegawai LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 4 Tahun 2019 - Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di LPP- [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 5 Tahun 2019 - Pembayaran Elaun Trengkas Dwibahasa kepada Pembantu Tadbir(Kesetiausahaan) yang Menjalankan Tugas-Tugas Trengkas atau Nota Rintas Dwibahasa - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 7 Tahun 2019 - Elaun Tanggungjawab khas Pemandu LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 8 Tahun 2019 - Bayaran Insentif Tugas Kewangan - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 9 Tahun 2019 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019 - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 10 Tahun 2019 - Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah dan Tambang Mengurus Pemindahan Barang Pegawai yang Bertukar Wilayah - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 11 Tahun 2019 - Pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi (WBF) LPP dan PP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 12 Tahun 2019 - Kemudahan Cuti Keagamaan - [muat turun]Kemaskini Terakhir: 04 Aug, 2020