PEKELILING KETUA PENGARAH 2020

PEKELILING KETUA PENGARAH 2020

Tahun 2020

Pekeliling KP Bil. 1 Tahun 2020 - Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 2 Tahun 2020 - Pemerkasan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 3 Tahun 2020 - Kadar Pembahagian Hasilk Sewaan Hartanah Milik LPP Dengan Pertubuhan Peladang Yang Diterima Dari Pihak Ketiga (Penyewa Luar) - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 4 Tahun 2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan WP1.4 Kadar Dan Syarat Tunututan Elaun,Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak Termasuk Tentera dan Polis) LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 5 Tahun 2020 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2020 - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 6 Tahun 2020 - Bantuan Khas Aidilfitri Tahun 2020 - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 7 Tahun 2020 - Pindaan Skim Perkhidmatan Akauntan di LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 8 Tahun 2020 - Menerima pakai Pekeliling Perkhidmatan Bayaran Insentif Khas,Imbuhan Tetap Keraian, Bantuan Pembantu Rumah Dan Menyelenggara Rumah Kumpulan Pengurusan Tertinggi serta Imbuhan Tetap Perumahan Kumpulan Pengurusan dan Profesional di LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil.9 Tahun 2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan WP1.10 Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra- Perkhidmatan di LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 10 Tahun 2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Pengukuhan Pelaksanaan Pemberian Elaun Dalam Perkhidmatan Awam di LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 11 Tahun 2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Penyusunan Semula Majlis Bersama Kebangsaan Bagi Pekerja-Pekerja dalam Sektor Awam di LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 12 Tahun 2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bayaran Elaun Bagi Pelajar IPT yang Mengikuti Latihan Amali di LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 13 Tahun 2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan WP1.2 Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun,Kemudahan Dan Bayaran Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Bertukar/Berpindah Rumah di LPP - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 14 Tahun 2020 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 - [muat turun]

Pekeliling KP Bil. 15 Tahun 2020 - Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Dasar Bekerja Dari Rumah di LPP - [muat turun]Kemaskini Terakhir: 25 Mar, 2021