PROFIL PENGERUSI

LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

PROFIL PENGERUSI LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

DATO’ WIRA HAJI MAHFUZ BIN HAJI OMAR


Latar Belakang

Tarikh Lantikan
15 Mei 2023

Jawatan
Pengerusi, Lembaga Pertubuhan Peladang

Pengalaman
 
2022 : AJK Pilihan Khas Parlimen Pertanian dan Keselamatan Makanan
2008 – 2022 : Ahli Parlimen Pokok Sena
2008 – 2022 : AJK Inter Parlimen Union (IPU) Cawangan Malaysia
2018 – 2020 : (i) Timbalan Menteri Sumber Manusia
  ii) Pengerusi Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MKKP)
  Kementerian Sumber Manusia
  (iii) Pengerusi Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK)   
  Kementerian Sumber Manusia
2008 – 2012 : Pengerusi Kedah Sato Anak Syarikat Bina Darulaman Berhad (BDB)
1999 – 2004 : Ahli Parlimen Pokok Sena
    
KEGIATAN LUAR DAN KEMASYARAKATAN
  • Pengerusi, Institut Pengemblengan dan Pembangunan Komuniti (IMPAK)


Kemaskini Terakhir: 19 Jun, 2023