Program Kelab Pertanian Sekolah YPP

Program Kelab Pertanian Sekolah YPP

Program Kelab Pertanian Sekolah

Fokus program ini adalah di kalangan pelajar-pelajar sekolah yang akhirnya dapat menceburkan diri dalam bidang usahawan tani. Keutamaan adalah kepada sekolah yang mempunyai kurikulum pendidikan pertanian dan sekolah yang berminat untuk mewujudkan kelab ini. 20 buah sekolah telah dipilih di peringkat pertama sebagai perintis kepada program ini. Tambahan 20 buah sekolah lagi akan dilaksanakan di peringkat fasa ke-2.Kemaskini Terakhir: 05 Apr, 2017