Program Walk-About Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Ke Ladang durian usahawan peladang

Program Walk-About Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Ke Ladang durian usahawan peladang

Program Walk-About Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Ke Ladang durian usahawan peladang

Tarikh: 16 Jun 2020 (Selasa)

Tempat: Kampung Pawah Perawas, Ulu Dong, Raub, Pahang.Kemaskini Terakhir: 15 Jun, 2020