Struktur Pertubuhan Peladang

Struktur Pertubuhan Peladang


 NAFAS - Keahlian 14 PPN
 PPN - Keahlian 279 PPK
 PPK - Keahlian 912,588 orang

         Unit Peladang :
               Ahli individu PPK berjumlah sekurang-kurangnya 30 orang
               yang disatukan dalam kumpulan formal di peringkat kampung
               dan mengandungi kumpulan-kumpulan kecil informal di
               bawahnya.

         Koperasi :
               Koperasi Asas Tani yang merupakan institusi PPK.

         Wakil Pendaftar :
               1 PPN dan 68 PPK diwakilkuasakan oleh Pendaftar PP (Ketua
               Pengarah LPP) kepada MADA (27 PPK), KADA (13 PPK) dan
               Sarawak (1 PPN, 28 PPK.
Kemaskini Terakhir: 11 Sep, 2020