Sumber Dana YPP

Sumber Dana YPP

SUMBER DANA YPP
 

Sumber dana YPP Yayasan Pelajaran Peladang adalah dari caruman oleh NAFAS, PPN dan PPK pada kadar yang ditetapkan melalui Arahan Pendaftar Bil: 2/1997 iaitu 2% daripada keuntungan bersih setelah ditolak rizab berkanun. Kadar maksima caruman yang ditetapkan adalah seperti berikut:

i. NAFAS: 2% atau maksima RM20,000 mana yang kurang

ii. PPN: 2% atau maksima RM10,000 mana yang kurang

iii. PPK: 2% atau maksima RM2,000 mana yang kurang


Caruman adalah meliputi 264 Pertubuhan Peladang di bawah kendalian LPP, Pertubuhan Peladang di Sarawak dan Pertubuhan Peladang di bawah KAD

 

 Kemaskini Terakhir: 06 Feb, 2017