Surat Pekeliling Ketua Pengarah 2020

Tahun 2020

Tahun 2020

Surat Pekeliling KP Bil. 1 Tahun 2020 - Pemanjangan Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Kepada Pegawai yang Mencapai Gaji Maksimum Bagi Gred-Gred Baharu yang Diwujudkan Mulai 1 Julai 2016 - [muat turun]

Surat Pekeliling KP Bil. 2 Tahun 2020 - Penambahbaikan Pembekalan Kasut Kerja Kepada Anggota LPP Gred H11, KP11, R1, R3 dan R6 - [muat turun]

Surat Pekeliling KP Bil. 3 Tahun 2020 - Pindaan/Tambahan Penambahbaikan Pembekalan Kasut Kerja kepada Anggota LPP Gred H11, KP11, R1, R3 dan R6 - [muat turun]

Surat Pekeliling KP Bil. 4 Tahun 2020 - Majlis Bersama Jabatan di Kementerian/Jabatan/Pihak Berkuasa Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan di LPP - [muat turun]

Surat Pekeliling KP Bil. 5 Tahun 2020 - Penyelarasan Kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup Berikutan Pertukaran Taraf Majlis Perbandaran Kuala Langat- [muat turun]

Surat Pekeliling KP Bil. 6 Tahun 2020 - Penyelarasan Kadar Bayaran Imbuhan Sara Hidup Berikutan Pertukaran Taraf Majlis Bandaraya Seremban - [muat turun]Kemaskini Terakhir: 25 Mar, 2021