Surat Pekeliling Tahun 2019

Surat Pekeliling Tahun 2019

Tahun 2019

Surat Pekeliling KP Bil. 1 Tahun 2019 - Perkhidmatan E-Hailing sebagai Pengangkutan Awam Oleh Lembaga Pertubuhan Peladang- [muat turun]

Surat Pekeliling KP Bil. 2 Tahun 2019 - Penyelarasan Kadar Bantuan Sara Hidup Berikutan Pertukaran Status daripada Majlis Daerah Kubang Pasu kepada majlis Perbandaran Kubang Pasu,Kedah- [muat turun]Kemaskini Terakhir: 04 Aug, 2020