Visi & Misi

Visi & Misi LPP

Visi

Peneraju kecemerlangan Pertubuhan Peladang bagi meningkatkan sumbangan berkesan dalam sektor agromakanan negara.

 

Misi

Memperkasa penglibatan Pertubuhan Peladang dalam sektor agromakanan negara bagi melahirkan peladang produktifKemaskini Terakhir: 21 Jul, 2020