Borang Permohonan

BORANG KELULUSAN PENERIMAAN HADIAH LPP Muat Turun
BORANG PERCALONAN ANUGERAH PERDANA Muat Turun
BORANG TUNTUTAN BAYARAN BALIK PREMIUM PERLINDUNGAN INSURANS PERJALANAN Muat Turun
BORANG RAWATAN BIASA DAN PERGIGIAN Muat Turun
BORANG KEBENARAN PULANG AWAL 1 JAM KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG DAN SUAMI YANG BEKERJA DI LOKASI BERDEKATAN Muat Turun
BORANG BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA LPP Muat Turun
BORANG BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA LPP NEGERI Muat Turun
BORANG CUTI TANPA REKOD (CTR) Muat Turun
BORANG CTR KEMATIAN KELUARGA TERDEKAT Muat Turun
Borang Keluar Pejabat Muat Turun
BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN LUAR Muat Turun
BORANG PERMOHONAN TIKET KAPAL TERBANG Muat Turun
BORANG SENARAI SEMAK PERMOHONAN PINJAMAN KENDERAAN Muat Turun
BORANG SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN PINJAMAN KOMPUTER & TELEFON PINTAR Muat Turun
Skim Pembiayaan Komputer & Telefon Pintar Anggota LPP Muat Turun
BORANG WBF Muat Turun
BORANG TIDAK HADIR KE PEJABAT ATAS SEBAB-SEBAB KECEMASAN Muat Turun
BORANG PERMOHONAN BDR Muat Turun
BORANG KEBENARAN PULANG AWAL KEPADA PEGAWAI WANITA MENGANDUNG DAN SUAMI Muat Turun
BORANG ARAHAN BDR Muat Turun
BORANG 4 JAM Muat Turun
BORANG RAWATAN KHAS Muat Turun
BORANG PINJAMAN KOMPUTER Muat Turun
BORANG LAPORAN KEMALANGAN (362A) Muat Turun
BORANG LAPORAN KEMALANGAN (362B) Muat Turun
BORANG CUTI UMRAH/ HAJI/ KEAGAMAAN Muat Turun
CUTI TANPA REKOD (PJJ) Muat Turun
BORANG CUTI TANPA GAJI Muat Turun
BORANG CUTI SEPARUH GAJI Muat Turun
BORANG CUTI REHAT Muat Turun
CUTI MENJAGA ANAK (CMA) Muat Turun
BORANG CUTI TANPA REKOD BAGI KEMATIAN AHLI KELUARGA Muat Turun
Borang Cuti Sakit SR.5.4.5 Muat Turun
Kemudahan Cuti Menjaga Anak Kuarantin Muat Turun
BORANG CUTI BERSALIN Muat Turun
Borang Pengiraan Potongan Cukai Bulanan (PCB) Muat Turun
Borang TNT Muat Turun
Borang TNT (Contoh) Muat Turun
Borang Jawatan Kosong Kenaikan Pangkat di LPP Muat Turun
Borang Permohonan Cuti Belajar Muat Turun
Borang Permohonan Mengaudit PP (latest) Muat Turun
Borang Permohonan Peperiksaan KPSL Gred E29 / W29 Muat Turun
Permohonan Menduduki Peperiksaan LPP Muat Turun
Borang Permohonan Kumpulanwang Pinjaman Pertubuhan Peladang (K3P) Muat Turun
Contoh Format Muka Depan Tugasan Individu Gred 41 TK1 Muat Turun
Borang Maklumbalas Kualiti Laporan Audit Dan Penyata Kewangan PP Dan Koperasi Muat Turun
Borang Permohonan Mengaudit Koperasi Muat Turun
Borang Tuntutan Alat Komunikasi Mudah Alih Muat Turun
Borang Permohonan Pembiayaan Kenderaan Muat Turun
Borang Pinjaman Pertubuhan Peladang Muat Turun
Borang Had Kuasa Pinjaman Dan Pelabur Muat Turun
Borang Pengisytiharan Harta Muat Turun
Borang Pendaftaran Pemilik Jentera Pembajak Muat Turun
Borang Permohonan Menjadi Ahli (Individu) PPK Muat Turun
Borang Permohonan dan Pengesahan Kerja Insentif Pembajakan kepada Pesawah Muat Turun
Borang Permohonan Pendaftaran Pemodal / Kontrak di LPP Muat Turun
Borang Melabur Dalam Dana Peladang Kebangsaan (DPK) Muat Turun
Borang Permohonan Pekerjaan LPP Muat Turun
Borang Aduan Rasuah dan Pelanggaran Tatakelakuan Anggota LPP Muat Turun