Video

Program Agihan Benih Padi Sah Dan Ziarah...
Program Ziarah Peladang Negeri Perak 202...
PROGRAM LIBAT URUS KETUA PENGARAH LPP BE...
Program Jelajah Agropreneur Muda Terengg...
Norma Baru Di Pejabat Untuk Mencegah Pen...
Langkah-Langkah Pencegahan Dan Keselamat...
REZEKI TANI - USAHAWAN PPK RENGIT
Rezeki Tani Lembaga Pertubuhan Peladang...
Sambutan Ulang Tahun LPP Ke-47