Kemudahan Pinjaman Peladang

Undian untuk memantau seberapa mudah untuk meminjam dari Pertubuhan Peladang
Apa pandangan anda terhadap kemudahan pinjaman kepada para peladang.
Sangat Baik
Baik
Memuaskan
Boleh diperkemaskini lagi
Kurang Memuaskan